La Communauté de la Dame de tous les Peuples


INLEIDING

De Vrouwe van alle Volkeren en “Leven uit Liefde”

Van 25 maart 1945 tot 31 mei 1959 verscheen Maria zesenvijftig keer aan Haar boodschapster, Ida Peerdeman, een mevrouw van - bij het begin van de verschijningen - 39 jaar en wonende te Amsterdam, in Nederland. Zich als de Vrouwe van alle Volkeren voorstellend, gaf Zij aan Ida belangrijke boodschappen voor de Kerk en voor de wereld.

Welnu, in die zelfde tijd informeerde Maria Haar dienstmaagd, Marie-Paule, over het leven van psychisch en fysiek lijden dat haar te wachten stond. Op 12-jarige leeftijd leverde Marie-Paule, geboren te Lac-Etchemin, zich aan de goddelijke Gerechtigheid over, voor het heil van de zielen. Daarna leert zij het kruis in al zijn vormen kennen: fysiek, psychisch en geestelijk lijden; in de stilte, de liefde en de gave, op ieder ogenblik beleefd.

In 1958, in het mariale Jaar, eeuwfeest van de verschijningen van Maria aan Bernadette Soubirous (Lourdes), geeft de geestelijke leidsman van Marie-Paule haar de opdracht haar leven te schrijven: Leven uit Liefde, titel door de Heer Zelf gegeven.

In 1967 laat Raoul Auclair, mariaal en eschatologisch schrijver, uit Frankrijk, het boek La Dame de Tous les Peuples verschijnen, na een conferentie die hij te Parijs over dit onderwerp had gegeven. In dat zelfde jaar werd dit boek te Québec verspreid, boek dat Marie-Paule van een vriendin krijgt.

Zij neemt er dan kennis van en ontdekt de betekenis van bepaalde zinnen, die betrekking hebben op openbaringen die zijzelf in 1958 heeft ontvangen. Zij herleest het boek vijfmaal. Dan stemt ze met heel haar hart in met de Zaak van de Vrouwe van alle Volkeren, waarvan ze onmiddellijk de actualiteit en de mystieke draagwijdte van de boodschappen ontdekt…

“LEVEN UIT LIEFDE”

Geschriften die het leven van Marie-Paule, de stichting en de ontwikkeling van het Werk van de Vrouwe van alle Volkeren verhalen. Het is een aankondiging van een goddelijk Liefdesplan, verbonden met de Verlossing: een mystieke getuigenis van een grote nieuwheid in de Kerk; een mysterie verbonden met het mysterie van de Mede-Verlossing.
“Een leven zoals alle andere levens: uiterlijk dezelfde misères, maar innerlijk een groot licht, en vooral een groot mysterie! (Raoul Auclair, Voorwoord van Leven uit Liefde)

DE WERKEN

Vijf Werken voor onze Tijd werden door Marie-Paule opgericht: het Leger van Maria, de Familie van de Zonen en Dochters van Maria, de Communauteit van de Zonen en Dochters van Maria, de Oblaat Patriotten en het Instituut Marialys. Deze vijf Werken vormen de Gemeenschap van de Vrouwe van alle Volkeren.

DE VROUWE

Boodschap van de Vrouwe van alle Volkeren en de officiële plaats van de Kerk.

Welkom! nuttige adressenplan van de site© 1998 - Alle rechten voorbehouden : ÉDITIONS CO. DAME, Québec, Canada

haut